Golsteijn & Partners stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Golsteijn & Partners een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Golsteijn & Partners vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Golsteijn & Partners stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Golsteijn & Partners de juistheid en de volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, rendementen, koersen, waarden, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen.

Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden wij u aan om contact op te nemen met een van onze adviseurs om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan om voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met een van onze adviseurs, waarbij al uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen wij er expliciet op wijzen dat Golsteijn & Partners niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Golsteijn & Partners worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige werkwijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Golsteijn & Partners geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.