Golsteijn & Partners kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant toegevoegde waarde scheppen door onder meer het bieden van financiële diensten die de klant als passend ervaart. Daarbij handelt Golsteijn & Partners overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben en gaat zo om met klanten dat zij het respect van Golsteijn & Partners ervaren.

Golsteijn & Partners is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Golsteijn & Partners om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Golsteijn & Partners, zodat steeds een afgewogen en evenwichtig advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Golsteijn & Partners zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Golsteijn &Partners jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te (laten) corrigeren.